သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Feb 14, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျ...

  0
 ShanParliament     Feb 13, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Feb 11, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Feb 08, 2019     0

ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

International IDEA မှတာဝန်ရှိသူများအားလက်ခံတွေ့ဆုံ...

  0
 ShanParliament     Feb 01, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Dec 18, 2018     0

Pages

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.